Όλα τα μηνύματα

Kali1803 Good day. Write directly to support. Or cancel the order and buy another model ... Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-12-05 11:26:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Should I use an unprotected 26650 battery?

Ερώτηση από BG172334242 επί 2021-12-01 08:20:18

Kali1803 Good day. Of course you can. Battery type support is listed in the manual or ton in the product description. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-12-05 11:25:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: How to change de date

Ερώτηση από Rouan επί 2021-11-30 12:48:33

Kali1803 Good day. Why don't you read the manual ?! You have it clearly written there ... Is it that hard to read ?! Just upload a text file. There are XY videos and reviews on the internet or photos on how to proceed. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-12-05 11:25:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: hello, can use it with the wii u ?

Ερώτηση από ruthbeatt επί 2019-07-03 05:16:00

Kali1803 Good day. Unfortunately, yes. You also have it in the description. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-27 06:23:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it work with Fibaro or other Z-Wave products?

Ερώτηση από Monky επί 2019-01-13 06:57:11

Kali1803 Good day. Unfortunately, no. You also have it in the description. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-27 06:23:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hello, does it work with Philips hue? grtz

Ερώτηση από BG531854934 επί 2020-01-25 02:44:19

Kali1803 Good day. Unfortunately, no. You also have it in the description. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-27 06:23:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Kali1803 Good day. Just make an update. Everything works without problems. So don't lie. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-19 05:17:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What material is the lense plastic or glass?

Ερώτηση από BG503584025 επί 2021-11-17 09:30:42

Kali1803 Good day. Tempered glass. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-19 05:15:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it works India

Ερώτηση από ganamanthu επί 2021-11-11 12:12:17

Kali1803 Good day. Of course without problems. When you have the internet, of course, good quality. And the Dalai Lama will have no problem with that ... Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-12 01:59:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how do I download the games?

Ερώτηση από BG725104755 επί 2021-11-09 11:42:17

Kali1803 Good day. Unfortunately in no way those are there from production before installed. Thank you very much for your understanding. Thank you for your possible answer.

2021-11-12 01:58:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)