Όλα τα μηνύματα

Ερ: ¿lo puedo usar en vehículos?

Ερώτηση από roman739 επί 2021-11-03 08:40:46

sisco si

2022-08-25 02:30:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Es compatible con el Mtsubishi asx del 2015

Ερώτηση από sisco επί 2021-12-26 03:10:30

The seller Debe ser aplicable, asegúrese de que su automóvil sea de 12 V, tenga una interfaz OBD2 y cumpla con el protocolo PBD2

2021-12-29 08:37:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)