Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this wiffi adapter for PC

Ερώτηση από BG153351242 επί 2021-10-26 02:00:09

PaoloSabatino1985 Yes

2021-12-06 01:29:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Boa Noite. Tem a língua Português /Brasil 🇧🇷?

Ερώτηση από Ed Júnior επί 2021-11-08 07:38:44

PaoloSabatino1985 Yes

2021-12-06 01:28:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: vale a pena o seguro tarifario?

Ερώτηση από BG151922134 επί 2020-09-01 09:32:15

PaoloSabatino1985 I don't know

2021-12-06 01:28:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do you give any warranty if the product has a fabric failure?

Ερώτηση από BG201042543 επί 2020-09-17 09:37:25

PaoloSabatino1985 Yes just call the customer care

2021-10-25 05:27:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

PaoloSabatino1985 Contact assistance on chat

2021-10-08 01:46:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a microphone

Ερώτηση από BG131617163 επί 2021-06-27 12:39:05

PaoloSabatino1985 Yes

2021-10-08 01:46:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: does it support to use usb c hub ?

Ερώτηση από BG151633501 επί 2021-02-17 05:18:50

PaoloSabatino1985 Yes

2021-09-28 10:14:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a light sensor (adaptive brightness)?

Ερώτηση από YetiThomas επί 2021-06-01 08:04:53

PaoloSabatino1985 Yes

2021-09-28 10:13:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Posso escolher o valor a ser declarado ?

Ερώτηση από BG521313121 επί 2020-06-30 10:18:45

PaoloSabatino1985 I think no

2021-09-09 07:25:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 3.5m headphone jack port not have misleading?

Ερώτηση από admon επί 2021-01-10 07:35:06

PaoloSabatino1985 You can buy a 3.5 mm to usb type c adaptor 😉

2021-09-09 07:25:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do you have a silicone case for this tablet ?

Ερώτηση από Hoalam6408 επί 2021-01-13 06:14:47

PaoloSabatino1985 You can buy it here 😊

2021-09-09 07:24:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What battery does this watch use ?

Ερώτηση από Casse επί 2018-11-11 05:30:12

PaoloSabatino1985 I do not know

2021-08-16 04:03:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: telefone vai ser taxado ?

Ερώτηση από BG328375454 επί 2020-07-21 11:35:57

PaoloSabatino1985 I don't know the import duties for your country 😔

2021-08-16 04:01:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why you can't deliver to UK and why this tablet isn't available anywhere else ?

Ερώτηση από Casperboy4 επί 2021-01-16 10:02:58

PaoloSabatino1985 Im sorry for you 😔 this is a really good product 😊

2021-08-16 04:00:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)