Όλα τα μηνύματα

Ερ: This is bugs 8 or bugs 8 pro?

Ερώτηση από BG342050135 επί 2020-12-06 08:35:55

AKNY Bugs 8

2022-07-06 10:42:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when it may arrive?

Ερώτηση από Thousif Ahmed επί 2018-01-26 09:26:34

AKNY I have no idea I was sure I ordered the pro and got the slow lol it’s not that slow but nothing like they showed in a video

2022-01-28 07:57:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does charging stop when battery is full?

Ερώτηση από Mike9919 επί 2019-12-01 11:44:55

AKNY Did on mine

2022-01-28 07:56:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

AKNY Where? Fill me in I want a bugz with balls

2022-01-28 07:55:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How much amps these support through board? 20? 40? 60?

Ερώτηση από Krotow επί 2021-12-11 11:08:24

AKNY I would check with your flight controller

2022-01-03 12:35:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it normal that the module gets hot

Ερώτηση από BG822365521 επί 2021-09-23 04:09:13

AKNY yes

2021-09-23 05:09:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ¿Es compatible con gafas fpv eachine ev800?

Ερώτηση από BG373250231 επί 2020-12-11 07:03:56

AKNY I believe so

2021-08-06 03:49:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: this price include tax in indonesia?

Ερώτηση από Maftuh Awaluddin Z επί 2019-01-19 12:43:28

AKNY If you go to the checkout it can show you tax info

2021-08-06 03:48:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)