Όλα τα μηνύματα

Nainoa Itlooks like the only way is to ask support through the official website. It's obviously not right! I mean, they've been listing ROMs for other products on their site since the beginning, right?

2021-09-13 09:08:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i swap arrow from right side to left?

Ερώτηση από BG453733635 επί 2021-06-21 11:06:17

Nainoa Heis probably referring to the back key. I'm having the same problem. The only solution I can think of is to install a launcher.

2021-09-13 08:59:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i put into the watch songs?

Ερώτηση από nickospre επί 2021-03-01 05:27:08

Nainoa Unfortunately,it can't be used that way.

2021-08-25 03:30:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)