Όλα τα μηνύματα

Nainoa 12/07/2022
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: this watch support korean?

Ερώτηση από BG161717387 επί 2021-01-26 11:12:06

Nainoa Yes. This Watch is Korean Language Supported.

2022-07-12 05:21:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the wattage is this?

Ερώτηση από BG491164846 επί 2021-01-04 10:08:43

Nainoa I measured with an ammeter that the voltage was 1.1A at 5V for a 3 meter product. Therefore, we estimate that it consumes 5.5 watts of power.

2022-03-30 01:07:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)

Ερ: Can this pump also deflate, or only inflate?

Ερώτηση από SalvadorBali2021 επί 2021-08-11 05:28:57

Nainoa This product only available function inflate.

2022-03-30 12:50:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Free cloud record?

Ερώτηση από BG454137143 επί 2020-07-02 12:48:42

Nainoa You can subscribe to cloud storage.

2022-02-24 02:39:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)