Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it real roses or only photographs as I have not seen these roses anywhere

Ερώτηση από b_chibber επί 2019-01-07 03:00:57

Wrixlewas If you have any other question please contact our customer service : cservice@banggood.com freely.They would help you. Best regards

2019-02-01 03:59:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: need size 11.5

Ερώτηση από b_chibber επί 2022-02-20 03:01:15

The seller Hello friends.We are sorry about that we can't provided the size 11.5 now

2022-03-01 01:28:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is waist flexible if yes how much for size XXL

Ερώτηση από b_chibber επί 2022-01-07 01:28:39

BG351738321 Please contact the customer support.

2022-02-07 11:42:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how much winter it can stand like suitable in which winter temperature in celsius etc

Ερώτηση από b_chibber επί 2021-03-12 02:35:27

BG183217411 It is recommended for cold weather

2022-01-20 04:24:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: pant weight

Ερώτηση από b_chibber επί 2021-12-26 12:52:59

The seller 500g

2021-12-27 08:08:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i need 3xl

Ερώτηση από b_chibber επί 2020-11-07 01:44:49
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: how much does it weight and will it work in winter

Ερώτηση από b_chibber επί 2019-01-28 10:12:46

8888995 It is breathable. So it is more suitable for summer than winter. But it has good quality. I had bought one.

2019-07-15 08:53:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)