Όλα τα μηνύματα

Ερ: hoe werkt het?

Ερώτηση από elmerkouwenberg επί 2018-11-22 06:39:18

Bozic_pepsi uitstekend

2022-07-12 01:58:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Would a doughnut on a stick work equally well?

Ερώτηση από iz2222 επί 2022-06-25 11:18:40

Bozic_pepsi i haven't tried but feel free to give it a try so let us all know how the donut experiment went. with enough voltage it will light up but only once😄 I'm sure.Be careful with electricity and stay safe👍

2022-06-25 12:57:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)