Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the highest voltage I can use this with?

Ερώτηση από BG103311111 επί 2021-08-11 07:54:45

cemilsivas Akıma dikkat edin.

2022-03-20 06:30:24 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I use this for 3s 2200mAh LiPo battery?

Ερώτηση από BG103311111 επί 2021-08-11 10:25:35

rgtonkin Hi BG103311111 yes you can 2 ports on bottom 1for 2s lipo balance plug the other for 3s lipo balance plug but only 1 at a time,

2021-08-12 06:19:49 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)