Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hola pueden enviar cargador para usa?

Ερώτηση από BG254742162 επί 2021-08-28 04:06:05

CésarMartin Creo que viene solo con la Europea.

2021-09-07 03:09:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: para o Brazil não vou ser taxado na alfândega?

Ερώτηση από BG111256431 επί 2021-08-26 11:23:16

CésarMartin Tienes que buscar como es el tema de aduanas e impuestos en tu país.

2021-09-07 03:09:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

ra126ck Esperar no más a que renueve stock.

2021-08-17 12:05:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)