Όλα τα μηνύματα

bludolphinvr 14/10/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

bludolphinvr ciao,che motori consigli per questo frame?

BG114035431 04/06/2021
1
Σχόλια (1)

Ερ: DJT module compatible?

Ερώτηση από angroid επί 2019-05-18 03:53:02

bludolphinvr si

2021-09-01 02:36:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it possible to fly in waypoint modus without a transmitter signal?

Ερώτηση από markus-hensel επί 2020-01-06 06:15:35

bludolphinvr no

2021-09-01 02:35:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)