Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can someone explain the data given: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A? I only use 5V for USB items.

Ερώτηση από steviev επί 2022-09-17 05:54:57

Zsóka Zoltán avarage phones need 5v and 0.8-3.0A. better smartphones use 9v 1-2A. high level gamer phones (laptos) use 12v ~1A.

2022-11-01 04:14:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it possible to by extra batteries to an existing drone?

Ερώτηση από steviev επί 2023-01-19 12:56:25

Madav65 plenty on ebay

2023-04-23 07:08:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it child safe? Thanks.

Ερώτηση από BG243339471 επί 2023-04-04 12:10:37

steviev It complies with the European safety standards, so: Yes.

2023-04-04 01:48:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where can i buy fixed caster this type?

Ερώτηση από eper81 επί 2023-02-20 10:13:19

steviev Either You make them fixed or find a seller selling wheels having the same attaching details. I know one in Sweden.... Use Google!

2023-02-20 01:16:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the thread of the sensor body? Diameter threads per millimeter.

Ερώτηση από steviev επί 2022-12-26 05:19:00

Dreamland M12 x 1

2022-12-26 07:28:16 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will this work with 18 volts?

Ερώτηση από Schwermzilla επί 2022-03-04 07:20:00

steviev No.The unit will get damaged.

2022-07-25 12:24:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)