Όλα τα μηνύματα

Ερ: ele mede a pressão?

Ερώτηση από BG319504655 επί 2020-07-12 11:54:34

PTG_BANG No, only pulse & O2 content in blood.

2020-07-17 11:48:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)