Όλα τα μηνύματα

hssj Allgood, just needed to update/load new software to adjust the time. To bad the software was not available at first time, should posted from the seller.

hssj 08/07/2021
0
Σχόλια (1)

theron I had the same issue until connecting to a plain USB power supply, despite the USB C connection it does not appear to support the USB PD standard.

2021-07-14 03:18:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it come with installed and licensed win10?

Ερώτηση από hssj επί 2021-06-25 06:35:22

alcrisus Yes. Windows 10 pro original. I've just activated and linked it to my Microsoft account without any problems.

2021-07-02 12:15:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

The seller It is recommended that you provide video to after-sales customer service

2021-07-01 09:20:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: The UNO is Programed? Thank you.

Ερώτηση από hssj επί 2021-06-11 07:13:36

Kittywas Yes, it has been programmed

2021-06-15 06:12:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)