Όλα τα μηνύματα

Ερ: Ford Mondeo 1.6 125hp 2010 & Opel Corsa 2011 ecoflex 1.3 diesel anyone knows ?

Ερώτηση από Tsiblinio επί 2020-11-24 09:46:02

Tschabestos I do not understand the question? If it has an OBD2 connector, you can read the car.

2022-10-09 03:05:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Power plug is for what country? Do you supply for specific country?

Ερώτηση από Richard επί 2021-07-31 04:52:59

Tsiblinio They send me an adaptor for EU . Not so good though.

2021-07-31 11:50:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can it be used for pubic hair?

Ερώτηση από berkut επί 2020-08-18 02:31:24

Tsiblinio I don't know. I only use it for trimming. I don't think that it can be used for professional purpose.

2020-08-20 12:08:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Anyone knows the SAR ;

Ερώτηση από Tsiblinio επί 2020-07-20 02:47:38

Mucket ymuck What do you mean?

2020-07-22 03:09:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Tsiblinio Ναι η global είναι. Δουλεύει μια χαρά το 4G στη Wind. 68€ μου βγήκε το κινητό. Πήρα και θήκη transparent ,tampered glass . Για 2ο κινητό καλό είναι. Για 1ο λίγο είναι. Καλή. μπαταρία.

2020-05-01 12:40:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)