Όλα τα μηνύματα

Ερ: My transmitter suddenly isn't turning on anymore. Anyone having the same problem?

Ερώτηση από obwin επί 2020-12-04 03:36:02

BG511252544 no

2020-12-06 03:11:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: There are no instructions in the app "Mi robot builder global". Where do I find them?

Ερώτηση από obwin επί 2019-11-14 01:46:34

zengjiewen Contact the CS: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2019-11-14 09:19:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)