Όλα τα μηνύματα

ABDDWDSHA you guys the same problem here around👍 someone to help 👍

2021-10-14 01:58:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with CT:C724001KBYFA0G MODEL NO. B141EW04 V.4 Thanks

Ερώτηση από pavanagent47 επί 2020-03-22 12:39:14

ABDDWDSHA yes it's compatible 👍

2021-10-14 01:56:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I got omp m1 sfhss protocol and dx6i transmitter. How i bind it to them?

Ερώτηση από BG937139413 επί 2021-05-12 08:58:46

ABDDWDSHA connect the satellite to normal receiver temporary to bind

2021-10-14 01:51:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: do u have stock?

Ερώτηση από dilhanmadushanka789 επί 2021-10-03 12:29:38

ABDDWDSHA yes it's available in stock

2021-10-07 02:40:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which file would be suitable for the CLAA101WH13LE?

Ερώτηση από BG113341182 επί 2021-09-30 02:18:29

ABDDWDSHA please refer to the description it's written in details

2021-10-07 02:39:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it compatible with CLAA101WH13LE and do I need to buy another cable?

Ερώτηση από BG113341182 επί 2021-09-30 02:12:30

ABDDWDSHA yes it's compatible

2021-10-07 02:38:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi, is it compatible with LTN184KT01?

Ερώτηση από kostasmaz7 επί 2021-04-20 12:09:36

ABDDWDSHA please refer to the description hence im not sure if it works

2021-09-29 06:24:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)