Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are these Oil Filled?

Ερώτηση από Tomley επί 2019-11-27 07:19:35

TIX74 Not oil shock absorbers. Just grease inside

2022-03-30 10:35:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)