Όλα τα μηνύματα

Ερ: I need vertical and 48v 2000w wind turbine

Ερώτηση από Lando επί 2021-03-26 12:09:10

BG155436444 I also need a 48v 800w unit but they do not deliver to South Africa wonder why.

2022-03-16 07:56:04 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do you have 220volt AC 48v dc

Ερώτηση από Lando επί 2021-04-30 12:31:40

Dacnomania It can work on 220 volt AC. Voltage: 220V 50Hz / 110V 60Hz

2021-05-12 03:21:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you have 48v 1000w wind turbine.?

Ερώτηση από Lando επί 2021-03-26 12:06:24

BG195085445 Thebuyers don't; ask the seller...

2021-04-12 07:48:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you have 48v 2000 Watts?

Ερώτηση από Lando επί 2021-03-23 10:00:48
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: DLG - 360W WHAT IS THE INPUT VOLTAGE OF THIS UNIT 220VOLT OR 120VOLT THAKS

Ερώτηση από Lando επί 2021-01-07 03:14:17

Kentoy sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2021-02-06 05:50:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)