Όλα τα μηνύματα

BG253362111 Non ne sono sicuro ma mi sembra che c'è un connettore per poterci installare un telecomando

2021-08-30 03:02:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with remote. how do you change the songs from usb drive?

Ερώτηση από BG225110852 επί 2021-06-26 10:42:51

BG253362111 Non può essere usato con un telecomando. per cambiare un brano bisogna agire sulla pulsantiera

2021-08-30 02:55:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Hello! Does it cut MDF and how thick?

Ερώτηση από Ulisses επί 2020-06-09 09:43:48

BG253362111 I'm sorry, but I haven't tried to cut anything yet. I have read various reviews that say that a 3W cannot cut immediately, it takes a lot of passes and a setting I think in order not to risk to burn the support. Greetings.

2020-11-04 07:22:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: può tagliare il feltro? se si fino a che spessore?

Ερώτηση από silvia.damico82 επί 2020-01-07 07:55:27

BG253362111 Il feltro? Anche io avevo aspettative del genere. Il laser brucia nn penso sia indicato per i tessuti. Io nn ho mai provato, anche perché il feltro è sintetico. Risolva acquistando una fustellatrice Sizzix, fino a 3 mm. Può spingerla ad un massimo di 4. Mi spiace nn poterla aiutare di più.

2020-11-04 07:17:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: nella confezione ci sono sia il laser sia gli occhiali? cosa vuol dire maschera laser?

Ερώτηση από valter.zanetta επί 2020-01-05 03:43:30

BG253362111 Quando ho acquistato il laser ero pieno di aspettative, sono rimasto deluso. la scheda di controllo è di una lentezza unica. Ho acquistato una scheda della Eleksmaker e ho velocizzato il tutto. Oltre a questo cmq nn è proprio facile utilizzare i software. Saluti

2020-11-04 07:12:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)