Όλα τα μηνύματα

Ερ: How to adjust the temperature? I can only see an on/off switch on the picture

Ερώτηση από Imnama επί 2019-08-08 05:03:17

Modiq It can't adjust the temperature

2019-08-18 10:37:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)