Όλα τα μηνύματα

Ερ: Porque da erro na compra na parte do endereço?

Ερώτηση από Alesges επί 2023-08-05 07:15:20

akyobr Retifiquei seu endereço, procurando nos correios o CEP e endereço correto de recebimento de mercadorias... nunca passei por este problema não

2024-03-16 06:00:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: E compatível com Black shark 4?quero Espelhar tela na minha placa de captura

Ερώτηση από BG323181481 επί 2021-11-05 04:01:18

akyobr sim... é compatível... tbm tenho Xiaomi e funcionou bem!

2021-11-10 05:47:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are you getting all 5 models ?

Ερώτηση από Ksymss επί 2019-07-20 03:55:03

akyobr I First bought Just one model to see the product and the quality

2021-10-05 09:52:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)