Όλα τα μηνύματα

Ερ: already alvailable?

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2020-02-16 11:52:59

Altair157 yes

2021-09-08 06:52:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)
Jimmy Wang 29/06/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: why is there a cheaper one? What is the difference?

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2021-03-20 02:22:26

Marslon no difference

2021-04-07 05:42:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the difference between this item and the one? there are two different prices

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2021-03-20 02:25:17

Bibelot no difference

2021-04-07 05:41:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
Jimmy Wang 24/02/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)
Jimmy Wang 07/01/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: Sir, can you use omphobby m2 v2?

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2020-12-01 03:25:06

Ferriferous yes

2020-12-30 09:17:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Sir, can you use omphobby m2 v2?

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2020-12-01 03:28:21

Fidicinal ok

2020-12-30 09:16:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it suitable for omphobby m2 v2 servo silver red?

Ερώτηση από Jimmy Wang επί 2020-12-12 11:22:19

Regnalbob235 suitable

2020-12-23 03:44:39 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)