Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this a completely set solar panel except the battery? how about the inverter?

Ερώτηση από BG917563310 επί 2021-10-14 07:27:27

milodecourcy there is no inverter included in this kit it just keeps your battery toped up I'm sure you'd be able to find an inverter within the Banggood site if you search.

2021-10-14 10:59:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: What are the dimensions?

Ερώτηση από BG371040163 επί 2021-10-06 05:06:18

milodecourcy this item is 80 mm long X 30 mm wide X 12-8 mm deep

2021-10-06 08:55:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)