Όλα τα μηνύματα

Ερ: it's kids toy Jeep remote control??????

Ερώτηση από aherhari επί 2019-10-19 11:01:38

milodecourcy NO! this remote is for a winch connected to a full sized motor vehicle

2023-10-25 01:16:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how can you cut straight with this mitre? it is not square

Ερώτηση από BG122178454 επί 2020-10-04 12:08:12

milodecourcy all quality mitre gauges are adjustable and can be set to square with a little trial and error and perseverance...set your saw table fence to the saw blade then set the mitre guage fence to the table saw fence using a decent square my preference is a steel roofing square

2023-07-02 02:38:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: all materials made from aluminium?

Ερώτηση από bgrosvald επί 2021-01-01 12:08:16

milodecourcy After testing with a magnet, both the Dogs and the Anodised Stop are Aluminium.

2023-04-29 07:09:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)

Ερ: Is this lift compatible with Dewalt D26204 ?

Ερώτηση από tzimaki επί 2023-03-03 05:42:47

milodecourcy only if the diameter of the router is between 65mm and 69mm

2023-04-18 05:15:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which Routers can be used for this products?

Ερώτηση από BG115310173 επί 2023-03-29 09:55:01

milodecourcy any router with a 65mm to 69mm diameter eg: the Makita 3700 series trimmers

2023-04-18 05:11:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are they in a set, or sold singly. Do they come in a set.

Ερώτηση από Bigsparky65 επί 2022-02-03 01:46:57

milodecourcy Yes they do just scroll down the page to the " you might like section " to find a set of 3

2023-04-12 01:43:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)