Όλα τα μηνύματα

Ερ: why don't you list 34 inch led bar? I need bigger one.

Ερώτηση από PritishEkka επί 2022-02-17 11:22:57

The seller sorry, we do not have that

2022-03-09 01:08:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How is this controlled and connected in a RC Car?

Ερώτηση από Pritishekka επί 2019-01-11 10:48:45

BG353944189 I run this winch with a 20A Mini Brush ESC (Banggood ID:1243415) on CH5 or CH6 (POTI channels) of my Absima CR6P(Identical to Flysky FS- GT5)with 2s 7,4V Lipo drive battery. With this I can control the speed of the winch for forward and reverse. This means the voltage for the ESC is fed from the drive battery and the output of the ESC is connected to the winch motor which is then controlled via the servo line.

2021-10-11 06:45:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)
PritishEkka 31/03/2019
4
Συστάσεις
Σχόλια (1)

Ερ: does this have 260 motor or 180 motor? does this have metal axles or driveshafts?

Ερώτηση από Pritishekka επί 2019-03-22 04:46:32

Dendy89 180 motor I was missing the complete axels with mine over a week and still no reply from Banggood

2021-02-15 05:09:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)