Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the differential wheel metal or plastic ?

Ερώτηση από BG411646422 επί 2021-10-18 02:52:16

jayjay It's all metal inside and outside. There is actually no differential here, it's just an axle shaft with a crown gear, so acting like a locked differential

2021-10-18 09:43:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: are these beadlock wheels?

Ερώτηση από jayjay επί 2021-09-25 06:07:28

BG353944189 No they are not beadlock rims

2021-09-25 11:41:02 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello I have a c24 does this use stock esc?

Ερώτηση από BG483342555 επί 2021-09-17 01:44:31

jayjay Yes it does fit with the stock esc. May need to cut the body a little bit (inside the battery tray) to fit it, though, as the top part protrudes into the body a little. Works best with metal driveshafts, may not be compatible with the stock plastic ones

2021-09-17 02:13:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will it fit 9g servo??

Ερώτηση από BG453754316 επί 2021-08-12 10:59:17

jayjay for steering I use a 17g servo without any issues. you can mount the servo on the top or bottom side of the servo tray, depending on the build. I built a WPL C54 on it with the servo on the bottom side of the tray.

2021-08-13 12:14:40 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what upgraded electronics do i need to run this on a B36?

Ερώτηση από Rulygem0097 επί 2021-07-16 10:55:34

jayjay should work with stock electronics

2021-07-19 06:36:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)