Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will an elrs + multiprotocol combo come up?

Ερώτηση από IoSogiakasFPV επί 2021-12-17 01:52:53

coyotez if you like multiprotocol and ELRS you need to buy a CC2500 multiprotocol and a mini backpack like happymodel ES24TX, or buy the Zorro ELRS and a backpack multiprotocol mini size

2021-12-19 05:35:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with a neck strap ?

Ερώτηση από aarshmathur91 επί 2020-10-12 04:35:36

coyotez no, the bag or gloves only

2020-10-13 07:02:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: do you have M3 hexa screw for this standoff?

Ερώτηση από ekarentawan επί 2020-08-06 04:47:19

coyotez no, I use button head screw, for drone racer assemble, inox 316

2020-08-06 04:10:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)