Όλα τα μηνύματα

Ερ: is battery included?

Ερώτηση από robert επί 2019-09-24 07:43:01

zengjiewen Note: This Version is Not include the battery, charger, and transmitter, need to prepare these accessories by yourself.

2019-09-25 05:11:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: good day. is this RTF? “tank” you 😊

Ερώτηση από robert επί 2019-06-19 11:32:29

Kinka jou RTR

2019-06-25 05:22:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
robert 23/10/2018
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Periphery compatible

2018-05-01 11:00:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)