Όλα τα μηνύματα

Ερ: is there spare parts for this to buy. where to find them

Ερώτηση από Engan επί 2020-02-14 07:50:46

Thi ther The spare parts of this rc car are compatible with hs 18301 18302 one,you can directly buy them to have replacements

2020-02-23 12:25:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it have ram memory and hdd installed.

Ερώτηση από Engan επί 2019-09-19 02:35:34

Maotzetung looks like it has, not barebone like the cheaper ones.

2019-09-22 08:56:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it really 46mm and not 36mm i think the gt watch is 46 with beasel

Ερώτηση από Engan επί 2019-05-16 12:58:27

Piggyg0u7 This a 36mm watch screen protector.

2019-05-28 01:14:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)