Όλα τα μηνύματα

Ερ: It says u can use 4s batery that means 2 4s bateries like 2 2s or u must use just one?

Ερώτηση από BG251622619 επί 2020-10-12 01:52:50

ayabusa67 MA COME SI FA AD AUMENTARE IL PREZZO DI UN PRODOTTO, CHE PERENNEMENTE ASSENTE DAL CATALOGO DI VENDITA DA ORMAI OLTRE 6 MESI IN ITALIA?ORAMAI BANGOOD ABITUATO A TENERE QUESTI BIZZARRI COMPORTAMENTI SINGOLARI, NEL COMMERCIO KN ITALIA!

2021-05-30 02:42:41 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)