Όλα τα μηνύματα

Ερ: does anybody know how to open the sim back cover after taking out the screws ?

Ερώτηση από LEFT επί 2021-04-07 04:17:20

TreN0 Rotating it a little, that's it

2021-08-27 10:40:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can you insert a micro SD card?

Ερώτηση από BG381315515 επί 2021-05-18 04:41:48

LEFT NO! ONLY NANO SIM CARD

2021-05-19 12:27:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use nova launcher on this?

Ερώτηση από BG454948421 επί 2021-05-02 11:10:34

LEFT yes!

2021-05-03 02:06:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Ip 68 is it?

Ερώτηση από BG138010175 επί 2021-02-17 04:03:13

LEFT According to specifications it is ip68 but I haven't tested yet! To be honest i don't want to try by myself! For sure it is ip67 and I trust the specifications for ip68 for the time!

2021-02-17 06:44:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

LEFT Go to settings - appearance and you will be able to set the time 15sec or 30sec or 1min and so on!!!!

2021-02-09 09:58:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Por qué no tiene otros canales de venta???😎

Ερώτηση από BG189131234 επί 2021-02-01 08:41:43

LEFT I don't understand the question because I don't know this language! Please ask me in English!

2021-02-01 12:17:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this watch support Greek language?

Ερώτηση από LEFT επί 2020-11-18 10:23:05

XORTHS No it doesn't support Greek language μπούρδες γράφουν δεν υποστηρίζει ελληνική γλώσσα σου δείχνει κενό

2021-01-29 01:53:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does the watch support Greek language?

Ερώτηση από LEFT επί 2020-11-20 12:06:59

XORTHS No it doesn't support Greek language μπούρδες γράφουν δεν υποστηρίζει ελληνική γλώσσα σου δείχνει κενό

2021-01-29 01:52:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)