Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the wire diameter for 30awg?

Ερώτηση από Leom επί 2019-08-13 04:06:13

JMR 0,0509 mm2

2019-11-03 03:52:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)