Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hola funciona en España?

Ερώτηση από BG398133882 επί 2021-04-25 05:40:30

dj_sunstealer Sure.Because it's EU version.

2021-04-26 10:46:00 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with a phone case?

Ερώτηση από BG480363713 επί 2020-10-24 06:08:20

dj_sunstealer Yes,with a transparent silicon case, good material.

2021-04-26 10:45:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)