Όλα τα μηνύματα

Ερ: How about micro usb version ?

Ερώτηση από sdtcnlp επί 2018-01-20 11:24:47

JPT83 Yes, you do get a micro usb version

2020-07-11 04:23:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it possible to use it on my Creality 3D-Pro with my magnetic plate ?

Ερώτηση από samueldanna επί 2020-07-11 03:47:44

JPT83 Yes

2020-07-11 04:23:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Can suit on Creality Ender 3 ?

Ερώτηση από panmourtas επί 2020-04-20 07:00:45

JPT83 Yes it will fit

2020-04-20 08:42:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

JPT83 Yes, any 1.75mm PLA or ABS filament will do fine.

2020-03-14 03:25:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)