Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I listen audio in the smartphone? Can I extract audio from 2pins of the 4pins plug?

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2019-01-17 06:48:32

David_Perez si.captura el audio emitido. en mi caso, mi dron, no emite sonido. normalmente no se envía el sonido en estas señales inalambricas, esta más enfocado a transmitir el video a la mayor velocidad posible, evitando retraso de imagen.

2022-01-12 08:54:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Dimensions and weight? Thank you for your time

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2020-10-13 10:29:07

dantommo 8.5x4x1.7cm weight around 15g

2021-10-21 06:41:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

tamrabam yes i think so as long as its i-bus or s-bus you will have to set up in betaflite check out joushua barbwells you tube on how to

2021-09-23 03:35:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Fan size?

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2020-12-27 01:45:06

Obliv i think fatshark use a 25x25mm fan.

2021-05-13 08:17:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it possible to connect external GPS or Barometer module?

Ερώτηση από uav2608 επί 2020-06-27 03:36:34

CharliePoodle yes, uart gps, sbus receiver, rssi pad s5 pad softserial for smartaudio or tramp

2021-03-31 03:02:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: It's compatible with the cc3d revolution revo, in main port or flexi port? Thanks

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2019-04-23 12:42:41

leosilva245 I dont know... only use with f3 board,they have support

2021-03-15 10:57:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It is like a image in the description or its like images of the buyers?

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2021-03-03 10:37:31

Lennson itlooks like on the pics, no surprise

2021-03-04 11:19:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Have blackbox?

Ερώτηση από CharliePoodle επί 2020-12-09 07:12:20

Zeloxx NO

2020-12-29 04:26:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)