Όλα τα μηνύματα

Ερ: Vgood=Sunrise Is it compatible with the sword programming card?

Ερώτηση από HadesRC επί 2020-04-21 02:54:34

BG414345414 really i dont know

2021-10-18 03:50:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 30$ for 1x or 4x?

Ερώτηση από HadesRC επί 2021-08-17 06:08:45

N3yrox 1pc

2021-08-27 01:40:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many AMPs 1450kv?

Ερώτηση από HadesRC επί 2021-06-23 09:07:54

Vitalized 50A

2021-06-25 06:06:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this esc wil not higher than 60 amps but whit another esc i have 95 amps how can it ? greetings paul

Ερώτηση από Paul Staalman επί 2019-09-13 02:12:09

HadesRC Same problem, one works the other wont get to full throttle, motor stutters

2021-05-06 12:29:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the CMA pad for ??

Ερώτηση από BG416104036 επί 2020-11-19 05:15:48

HadesRC CMA=CAM chinesium translator

2021-03-06 02:18:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it 333 MHz?

Ερώτηση από HadesRC επί 2021-01-29 01:14:18

Siderization yes

2021-02-05 05:02:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 333Hz?

Ερώτηση από HadesRC επί 2021-01-28 06:14:13

xiaohui yes

2021-02-04 05:31:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can the 1750 kv run 7" on 4s?

Ερώτηση από HadesRC επί 2020-07-24 11:15:22

emilgabrielvichte Yes it can do it

2021-01-07 11:29:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)