Όλα τα μηνύματα

RcObsessive 08/03/2021
2
Συστάσεις
Σχόλια (0)

RcObsessive You can actually change esc settings with a program card. Or you can wait until they cone up with V2. it depends on your needs

2022-05-18 07:07:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: How long is the flight time of the plane?

Ερώτηση από BG748817915 επί 2022-04-14 11:50:37

RcObsessive 10-12 minutes with my experiences

2022-05-18 07:05:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the speed

Ερώτηση από BG511441154 επί 2022-05-18 02:46:44

RcObsessive it makes 26 km even with a gopro on it.

2022-05-18 07:05:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)