Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi... Does it have beadlock wheels or the tires are glued to the wheels?

Ερώτηση από PanzeRGixxer επί 2020-04-11 02:46:14

CantennaB glued

2020-08-07 07:56:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it a pair or 1 piece only?

Ερώτηση από R3N επί 2019-05-02 02:49:10

PanzeRGixxer hi, it fits an mt 07 2019?

2019-10-07 07:12:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this chinese made?

Ερώτηση από haribinu1999 επί 2019-07-15 06:24:23

PanzeRGixxer yes,but its a great purchase for the price

2019-07-23 08:09:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi. Its compatible with B-36 Ural truck? thanks in advance

Ερώτηση από Ricardo επί 2019-04-11 12:07:09

Claire yes

2019-04-25 04:45:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)