Όλα τα μηνύματα

Ερ: APTX support? Thanks

Ερώτηση από jose_angel_ επί 2019-09-19 03:41:02

BG233254301 нет

2022-02-26 11:33:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

jose_angel_ Comprueba que tienes seleccionado el modo de envío más barato. Hay dos opciones, CN y CZ. A mi ahora mismo me marca 336'70 €

2022-01-09 03:28:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have a fan inside? Thanks

Ερώτηση από jose_angel_ επί 2019-10-16 06:59:19

Flarfwas no

2019-11-03 08:15:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Smellfungus when WiFi is off,the device can be controlled by the remote control , the device does not support LAN

2018-02-26 09:18:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)