Όλα τα μηνύματα

Ερ: Porque no tiene carga Inalambrica?

Ερώτηση από BG337491536 επί 2021-04-28 02:35:10

AND357159 global

2022-02-20 07:36:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: are this good

Ερώτηση από AND357159 επί 2022-02-03 07:08:04

Great_Speed They are great

2022-02-13 01:18:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it true rms?

Ερώτηση από leogaldino επί 2018-10-09 06:36:45

AND357159 what

2022-02-12 09:53:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: How much Watt it is ??

Ερώτηση από shubhanus επί 2019-02-10 11:25:10

AND357159 2 watt

2022-02-11 09:36:46 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)