Όλα τα μηνύματα

BG223443211 27/07/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)
BG223443211 27/07/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: Hi, can I use it on a V-touch transmitter with an rx satelite? which software version is on it?

Ερώτηση από BG223443211 επί 2020-12-08 06:39:11

Rawson ok

2020-12-30 03:55:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)