Όλα τα μηνύματα

Ερ: Czy ładuje baterie drillpro?

Ερώτηση από ol3q επί 2023-05-14 06:30:14

Onisek1982 no, drillpro have not same balancing connector

2023-05-14 08:56:39 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello , did you have huawei honor 8c lcd ?

Ερώτηση από BG484757435 επί 2021-09-13 10:50:49

Onisek1982 sorry, i dont know

2023-04-08 12:51:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi will this LCD fit for Huawei p20lite?

Ερώτηση από BG401114121 επί 2021-10-28 05:14:57

Onisek1982 yes

2023-04-08 12:51:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)