Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello what about the screen protection ? Is it Gorilla Glass ?

Ερώτηση από neobrain επί 2021-10-21 04:10:54

SpacerSVK no ... gorilla glas not instalet

2021-10-21 09:36:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there a voucher?

Ερώτηση από kathrynlovibond επί 2019-12-01 10:53:28

SpacerSVK yes

2021-10-21 09:35:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this print on photo paper? Thanks!

Ερώτηση από BG171018165 επί 2021-04-01 01:34:28

SpacerSVK yes

2021-10-21 09:35:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)