Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it come with a battery?

Ερώτηση από Karoolis Ratkevičius επί 2019-01-05 09:55:02

treacle1978 Nope. Kit only

2021-11-16 11:06:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Will this motor fit on the Wltoys 144001?

Ερώτηση από sanderefte123 επί 2020-02-08 06:43:30

treacle1978 Should fit without any issues… if you can get the glued screws out :)

2021-11-16 11:06:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it fit inside the Wltoys 124017?

Ερώτηση από BG121517214 επί 2021-11-03 10:10:45

treacle1978 Nope. Too big

2021-11-05 07:16:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)