Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi! Can you offer me ER32 collet with 25mm hole? Thanks Denis

Ερώτηση από progti επί 2019-05-03 06:47:58

trevordennis I'd be surprised if an E32 holder would be big enough to accommodate a 1" hole. 20mm is the largest in my collection.

2019-08-22 09:10:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: please confirm shank dia and ball dia?

Ερώτηση από subhankar επί 2018-05-24 12:48:18

trevordennis 20mm shaft and 10mm ball. It's not going to fit in most chucks, but if you don't already own a collet set, this would be a good excuse to get one. A full E32 collet set costs about NZ$80 with postage. You can find them with both 10mm and 12mm draw-bar threads.

2019-08-22 09:06:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)