Όλα τα μηνύματα

Ερ: any flash deals coming ?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-12-23 08:31:40

RISCORIX es un muy buen vtx

2022-11-23 12:24:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when 2300kv version will be available ?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2022-04-13 01:59:39

Pleased Don't sell it anymore.

2022-06-06 05:28:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it fit 3 boards 30.5x30.5mm stack? (4 in 1 esc, Fc and Rush Vtx ultimate 2) ?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-03-18 05:33:24

RcSweden Hi i tried to fit the f722s stack and it didn’t fit but i had very many gummy rings at the bottom but I think it will fit if dont use so many but you will maybe need longer screws, i can try when I come home and say if it fits:)

2021-03-20 12:48:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it fit attitude V6 ?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-12-17 09:38:12

Bomber7198 Yes

2022-04-02 09:55:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will it fit fatshark recon v3?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2020-12-02 03:03:59

BG541113113 unknown. check the measurements of both.

2022-02-23 02:58:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is KUMPEL the same thing as PAL ?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-04-11 04:36:14

Martin Yes it is, just a bad automatic translation to german. In TV broadcasting use, PAL stands for Phase Alternating Line (the other system is National Television System Committee or NTSC). But Kumpel is also a german word for pal in the meaning of friend or fellow person..

2022-02-18 09:46:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will it fit 30.5 x 30.5mm stack?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2020-12-07 01:58:53

dragon117 Yes it is. Very well. I put it on top and even wires length is ideal

2021-12-24 01:15:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: crazy. you doubled price since last year but the components stay the same !!!

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-12-05 01:35:07

Abear The chip is now seriously out of stock, and the cost has been rising

2021-12-05 08:21:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it fit 3 boards stack? Xl5

Ερώτηση από BG371336143 επί 2020-12-06 04:06:03

antomolog да поместится но нужны более длинные болты м3

2021-10-09 12:51:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: buenas se puede conectar a aun simulador de carrera en un ordenador .

Ερώτηση από koke επί 2020-12-28 05:28:16

BG371336143 Yes it can. Just connect these to hdmi on your computer.

2021-07-06 06:36:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Would it fit attitude v6?

Ερώτηση από BG371336143 επί 2021-06-20 11:53:36

The seller yes, it fits.

2021-06-24 04:51:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it fit Rush vtx

Ερώτηση από BG371336143 επί 2020-12-22 11:29:25

RicBorgs Only if the Rush VTX has an UFL or IPEX connector. But the Rush VTXs that I have seen usually have a MMCX connector. You'll have to check if the one you have or want to buy have the correct one.

2021-06-16 01:20:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG371336143 No fpv goggles will ever work with mavic or phantom

2021-06-04 12:22:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: se puede conectar un módulo receptor extraño a las gafas??

Ερώτηση από danieladria επί 2021-05-19 07:01:28

BG371336143 You cannot connect any external Receiver modules to those.

2021-06-04 12:21:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)