Όλα τα μηνύματα

Ερ: how to turn of f"off mode" always turn off after evew seconds I turn on

Ερώτηση από BG224816382 επί 2021-12-28 05:45:10

mzperxcalling unfortunately, I cannot check now. the whole thing stopped working after two months.

2021-12-28 07:10:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello what is the price in Pakistani rupee.

Ερώτηση από BG114321355 επί 2021-12-20 08:38:25

mzperxcalling Try to find an online "currency converter" if the "Ship to" field next to the search field (on the right) does not allow to select your country and slash or currency.

2021-12-20 09:11:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello the alarm has 5 sounds, how can I set the alarm sound using the music from TF card?

Ερώτηση από difylos επί 2021-11-13 02:09:35

mzperxcalling I have not found a way to do so yet. Not described in the user documentation. Someone answered that it may be possible but no steps has been posted yet, as far as I know, how to do that.

2021-11-13 08:39:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How can I convert Dollar 💰 to Naira?

Ερώτηση από BG017323553 επί 2021-03-26 03:24:42

mzperxcalling "Ship to" lets you select currency too.

2021-10-26 05:51:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ele não faz leitura de pen drive para musicas?

Ερώτηση από BG415521210 επί 2021-10-03 07:51:28

mzperxcalling Memory card only (instructions say max 32GB), usb c is for power only.

2021-10-26 05:48:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How long does the battery last in clock mode?

Ερώτηση από lccoimbra επί 2021-10-03 08:52:30

mzperxcalling I wanted to try it but I couldn't. In clock mode, it gives off a high-pitch noise which is pretty irritating in a silent room. So it does not really seem to matter, I keep it off unless I use it as a Bluetooth speaker.

2021-10-26 05:47:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Oi, como faço pra mudar a hora do relógio?

Ερώτηση από Pantucho επί 2021-06-22 02:38:31

mzperxcalling 1. long press on the first alarm button 2. set with << and >> keys. 3. long press again to save the time you set. if you pause for more than 5 or 6 seconds, the original clock time (before you started) is reset, and if you made any changes, they get lost.

2021-10-26 05:42:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is it compatible with Rakk Lam-Ang Pro?

Ερώτηση από BG123947491 επί 2020-06-30 06:30:12

mzperxcalling Asthat is a TKL, and this is only for 61 keys, it would cover the central (alphanumeric and control keys) part. And of course, these key-caps are not transparent. Apart from all these, the sizes seem to match pretty well.

2021-10-26 05:36:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it work on a royal kludge rk61

Ερώτηση από BG113801722 επί 2020-08-02 07:57:07

mzperxcalling Forthe size, layout and switch type, it seems to be a very good match. However, be aware that these key-caps are not transparent, and the secondary functions are not printed on them.

2021-10-26 05:31:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the keycap's brand name?

Ερώτηση από BG231354448 επί 2021-01-16 05:03:48

mzperxcalling thesekeycaps seem pretty noname for me. nothing in the inside either.

2021-10-26 05:28:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

mzperxcalling Yes, you are right, those features seem to be missing once you start using the alarm clock mode. But, no, I do not think there is a snooze and I do not think that one can select an alarm from the card. The manual is quite obscure what happens when one presses a button while the alarm is on, but the most probable explanation is when it says: the next alarm cycle begins (the next day, I suppose). There as the manual says you can select from five alarms, it seem s pretty obvious that only the preset ones are offered for choice.

2021-10-26 05:26:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)