Όλα τα μηνύματα

Ερ: Which is the maximum pressure that can reach?

Ερώτηση από HermisI επί 2023-01-14 04:59:44

The seller The pressure is preset according to the object you want to charge, and it will stop automatically when it reaches a certain pressure. what do you want to fill

2023-01-15 11:49:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have Greek language?

Ερώτηση από HermisI επί 2023-01-01 08:48:45

Linvil yes,support multi language.

2023-01-05 08:36:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)