Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do it weigh in pounds?

Ερώτηση από buysooth επί 2020-10-22 07:42:11

athensgr1 yes

2022-03-11 05:56:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Which is this brand?

Ερώτηση από BG449825573 επί 2021-12-09 06:02:32

buysooth The shoes don't have a brand except for OUTDOOR is stamped on the heals.

2021-12-09 06:18:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are there more than one ? I am looking for buy this product

Ερώτηση από BG125134691 επί 2021-09-02 01:38:10

buysooth No. Just a one-piece item.

2021-09-02 05:42:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do the shoes have removable insoles?

Ερώτηση από BG143745141 επί 2021-07-09 07:34:38

buysooth Yes

2021-07-10 06:15:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are they made out of?

Ερώτηση από buysooth επί 2021-05-21 07:12:54

BG432513856 Natural wisteria

2021-06-08 06:31:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)