Όλα τα μηνύματα

Ερ: Quais os tipos de conectores que deverei utilizar no painel para conectar uma bateria automotiva?

Ερώτηση από BG143217152 επί 2022-08-14 09:39:49

smallcrayfish dc plug connector with alligator clips comes with the solar panel already , with that cable you can connect to the battery

2022-08-20 10:56:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Gostaria de saber quando irei receber o meu pedido do Painel Solar iMars?

Ερώτηση από BG143217152 επί 2022-08-09 05:00:42

smallcrayfish You can see at: My orders-more-track info

2022-08-10 01:15:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)