Όλα τα μηνύματα

Ερ: how do i contact you

Ερώτηση από BG351801718 επί 2022-09-18 04:28:53

donaldsneffe Customer support, email

2022-09-18 06:26:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do the lights on top of the yellow model work out of the box?

Ερώτηση από Sandphyre επί 2022-09-06 10:44:13

donaldsneffe No

2022-09-06 06:31:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Description (BG) says speed at 6 V, but picture below says 3.7 - 4.2 V only, so what is true?

Ερώτηση από donaldsneffe επί 2020-11-17 05:46:50

BG111852345 so it should handle up to 6v ? even though operating range 3.6v-4.2v ?

2022-08-28 10:13:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)