Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it speed?

Ερώτηση από BG114915473 επί 2021-07-12 11:04:16

donaldsneffe It is.

2021-09-21 05:49:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

donaldsneffe No, need F150 body. Jeep has shorter wheelbase.

2021-09-21 05:49:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: is this fully proportional?

Ερώτηση από BG220255144 επί 2021-09-11 07:55:31

donaldsneffe 3-wire servo.

2021-09-21 05:48:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 4 Channels? For doing what? What are the two extra channels for?

Ερώτηση από donaldsneffe επί 2019-04-26 03:49:58

BubblesLFFL added lights but thats only 3

2021-09-19 12:27:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
donaldsneffe 23/04/2019
So far so good. Nice set. Comes with WPL logo. Purchased the version without motor and use the 6V "Gearmotor for WPL" with this transfer-case. Case well made. Comes with two shafts and 3 pinions, 2 pinions with 3 mm bore for the driveline, and one pinion with 4 mm bore for the gearmotor; furthermore 6 (!) nice M1.5 stainless steel grub screws (for pinions), a 1.5 mm allen wrench, 4 nice shielded ball bearings, 7 M3 cone-cap phillips-head screws of stainless steel (for mounting the motor to the gearbox and for mounting the gearbox to the frame) and 6 M2 socket head black screws (for closing the gearbox). Needs some assemblage. You will need the/a 1.5 mm allen wrench (provided with the kit) to mount the grub screw to the motor-pinion. Because this grub screw is somewhat "inside of the case", this cannot be done with a 1.5 mm hex screwdriver. First mount the motor, then the pinion. You will have to lubricate pinions urgently! I also highly recommend to use blue Loctite for all screws. Did not like the cone-head M3 screws, used M3 button head hex screws instead (with flat lower side of head), and did use M2 socket head screws out of stainless steel instead of the screws provided with the kit. The shafts urgently need shimming! Unfortunately no shims are provided with the kit. You will need M3 shims. After shimming and lubricating the gearbox runs very smooth in my test setup, silent, no rubbing, tiny play, very good! I can highly recommend this gearbox for people who have M3 shims for shimming axle shafts. However, those shims should be provided with the kit.
11
Συστάσεις
Σχόλια (0)
donaldsneffe 07/08/2021
Very high quality full metal chassis. Does come with all gears, including 11 t metal pinion. Does come with nice beadlock rims, but no tires. Nice metal shocks, not oil filled. There is not any peace of plastic in the whole chassis, only some rubber o-rings for dampening links and a plastic disc inside each shock. Shocks are nice, but springs are way too hard. They are much harder than the hardest springs of SCX24 upgrade shocks wihich come with springs of several hardness type for tuning. Springs have to be changed if you wanna good dampening. This metal chassis is more or less an exact copy of a SCX24 Chevy chassis, including central transmission. Same wheelbase as Chevy and Betty, links "Chevy style", nice and metal, not high clearance. Good quality metal driveshafts. Unfortunately they simply copied the SCX24 and did not include "upgrades" what nearly all SCX24 owners make for tuning. Servo mount is too small for upgrade servos, and even too narrow for the most popular Emax upgrade servo. Motor mount plate does only come with 2 holes for screws, so it is not possible to mount a Barrage motor, you will have to drill holes or buy an upgrade plate with 4 holes. Also battery mount has the same stands, you will have to cut the right front stand to mount a Barrage motor. Battery mount is made out of metal, heavy and high up. Unfortunately they did not change this, no LCG battery mount, no "Barrage" mount possible without mods. If you wanna mount a Komodo or Surpass outrunner you will have to cut the electronics mount plate, which is necessary to keep the front shock mounts firmly in place. This chassis is "ready to go", you will need electronics, tires and a body, it is made for the SCX24 chevy body. Watch my review video in the video section.
5
Συστάσεις
Σχόλια (0)

RicBorgs The only difference is in the colors. One use black for - red for + and white for signal. The other version uses different colors. Pictures show Silicone as the insulation and maybe there is a mix of silicone as insulation and PVC to make the strand. Nobody complained so they must be good.

2021-09-08 08:29:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Description says "black silicone wire" and pictures show 3-strand servo wires? So what is right?

Ερώτηση από donaldsneffe επί 2021-01-29 03:31:27

RicBorgs The only difference is in the colors. One use black for - red for + and white for signal. The other version uses different colors.

2021-09-08 08:22:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)